O imenu ulice bratov Greifov - vir knjiga Mariborske ulice nekoč in danes, Sašo Radovanovič, Založba Roman, 2015
 

Leta 1975 so novo ulico na Pobrežju poimenovali Ulica bratov Greifov. Martin Greif - Rudi, (1918-1975), kovinostrugar, partizanski komandant in družbeno politični delavec, je že leta 1936 postal član komunistične partije. Pred aprilom 1941 je deloval med mladino in delavskih strokovnih organizacijah. V času priprav na oboroženi upor leta 1941 je bil član OK KPS Maribor, sekretar rajonskega komiteja Maribor Desni breg in član vojaškega komiteja za mariborsko območje, ki je kot operativni štab organiziral uporniške akcije v Mariboru. Pomemno vlogo je imel pri organizaciji sabotažnih skupin. Avgusta 1941 je odšel v Pohorsko četo in postal njen komandir. V začetku 1942 so ga poslali na Primorsko, kjer je bil komnadir Vipavske čete, politični komisar in komandant Gregorčičevega bataljona, politični komisar Soškega odreda ter komadant Goriške in Gradnikove brigade. Leta 1944 je bil nekaj časa operativni in zvezni oficir pri štabu 9. korpusa, avgusta istega leta pa je postal komandant mesta Trst in je tu ilegalno delova do osvoboditve. Po osvoboditvi je opravljal pomembne naloge v družbenopolitičnih organizacijah, oblastnih organih in gospodarstvu, bil je minister za delo v vladi LRS in direktor Tovarne aluminija in glinice v Kidričevem, od leta 1969 pa predsednik skupščine občine Ajdovščina. Avgust Greif (1921-1941), električar, se je po okupaciji pridružil osvobodilnemu gibanju in že poleti 1941 odšel v partizane na Pohorje. Padel je novembra 1941 pri Jurkloštru.

   
 
 
 
 
 

 

nazaj >>>