Dobrodošli na spletni stani naše ulice
 
Zakaj "cvetlicna" v spletnem naslovu? Cvetlična je prvotno ime ulice, žal pa je bila kmalu po izgradnji blokovskega naselja preimenovana v Ulico bratov Greifov. Več o tem preimenovanju >>>
Zaenkrat je stran namenjena informiranju internetno aktivnim stanovalcem 11-ke in predstavnikom v civilni iniciativi južnega dela ulice (stolpiči). Verjetno pa se bo to razširilo, ko bodo primerne teme.

 

Sestanek 5.10.2017
Potrjena vloga za uvedbo enosmerne ulice na južnem delu med stolpiči:

Urad za komunalo, promet in prostor MOM
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor                                                                                    Maribor, 05.10.2017

Zadeva: Vloga za spremembo prometnega režima v delu ulice bratov Greifov v   
              Mariboru
Pozdravljeni!
Predmetna vloga se navezuje na spremembo prometnega režima na južnem delu ulice bratov Greifov v Mariboru  (v delu, kjer se nahajajo bloki št. 14, 16, 18, 9 in 11). Z navedeno spremembo cestnega režima, bi se v tem delu ulice uvedel enosmerni promet na enem izmed pasov ceste (ulice), na drugem (preostalem) pasu ceste (ulice) pa bi se istočasno omogočilo parkiranje avtomobilov v smeri vožnje. V ta namen bi se na cestišču ulice izrisale ustrezne talne oznake, prav tako pa bi se v ulici postavili ustrezni prometni znaki. Smer vožnje po uvedeni enosmerni ulici bi bila od zahodne strani ulice (kjer se nahaja Mejna ulica) proti vzhodu tj. od križišča dela ulice z delom ulice, kjer se nahajajo bloki od št. 20 do 28, pa do začetka križišča pri koncu zelenice, ki pripada bloku št. 14. Predlog enosmerne ulice s smerjo vožnje je označen tudi v prilogi.
S predlagano spremembo prometnega režima bi pridobili nekaj parkirnih mest, ki jih v ulici zelo primanjkuje, saj so obstoječi parkirni prostori pri blokih zgrajeni za potrebe stanovalcev pred 40. leti.
Prav tako pa bi s predlagano spremembo pripomogli k večji varnosti v ulici, saj enosmerna cesta in parkirani avtomobili ob robu ceste pripomorejo k zmanjšanju hitrosti avtomobilov.
V upanju na ugodno rešitev Vas lepo pozdravljamo.

    •  tloris ulice z oznako predlagane enosmerne ulice s smerjo vožnje
dva podpisnika za "parkirni odbor"
 
arhiv >>>

 

 
Komentiraj, predlagaj, prijavi se za novice o spremembah: e-pošta >>>
 
Dokumenti, zapisniki, zemljiško knjižni izpiski >>>
(V kratkem na voljo, za enkrat samo po izraženi želji posameznika, po e-pošti)
Načrt ulice s hišnimi številkami >>>
Kataster, južni del >>>
Ortofoto >>>
Google 3D >>>
 
Mariborske ulice, Cvetlična
 
Prijateljske povezave
     

 

 

 

Radio Center
Rock radio
Europlakat
Madison
Vina Šerbinek
Primatura turizem
Iniciativa mestni zbor
ŽŠD - Kickboxing