Boris Kidrič, izjava, ki ga pelje v "nesmrtne"
Boris Kidrič je podobno kot Heinrich Himmler poudaril sveto pravico komunistov do ubijanja soljudi: »Komunist, ki da brez najmanjšega usmiljenja streljati, kot človek nikoli ni surov. Odlika je, da združujemo z najbolj neusmiljenim odnosom do sovražnika najbolj plemenite instinkte človeka.« Ta misel je bila izrečena na partijski konferenci na Kočevskem Rogu od 5. do 8. julija 1942. 
 
 
Boris Kidrič, predsednik prve slovenske vlade, povojni poboji
 
 
 
  Že nekaj časa pred tem, 16.11.1941 je Kidrič izdal tajni nalog za likvidacije:
 
S stališča KNJ je CK sprejel naslednja stališče.
 
CK  se zaveda in
poudarja da je pri sedanjem političnem položaju napočil čas za izvršenje
socialistične revolucije.
 
CK se zaveda da je globok prepad med KPS in Liberalci ,
krščanskimi socialisti in ostalimi politično usmerjeni elementi v OF.
 
CK se dalje zaveda , da se mora na predvečer revolucije prenehati
z vsako skupnostjo in meščanskimi elementi v OF, ker so to izključno samo
protirevolucionarni in taki elementi ki so iz koristoljubja prodali svoje
prepričanje , in ki streme za gospodarstvo v novi kapitalistični državi in ki
nimajo nobenega razumevanja za delovni svet.
 
V pravem spoznanju sedanje revolucionarne situacije, OF
sklene da se izvede naslednje nepreklicne ukrepe, ki so potrebni , da se
zmagovito izvede revolucija :

 

1.) Vsi voditelji v OF, ki pripadajo kakšni
meščanski meri , se morajo  LIKVIDIRATI.
 
2.) Vsi veleposestniki , kapitalisti, industrijci
in kulaki se morajo LIKVIDIRATI.
 
3.)  Vsi voditelji in funkcionarji meščanskih
strank ,m ki niso na delu v OF ali pri NOV,   in KATERI NE BODO LIKVIDIRANI TAM,  se morajo LIKVIDIRATI.
 
4.)  Vse voditelje belegarde se mora likvidirati.
 
5.) Vse voditelje plave garde se mora
LIKVIDIRATI.
 
6.)  Vse SS-ovce in gestapovce se mora
LIKVIDIRATI.
 
7.) Vse Intelektualce, ŠTUDENTE in kavarniške
političarje se mora LIKVIDIRATI.
 
8.)  Vse duhovnike , ki so izjavali da so proti
delavstvu, se mora LIKVIDIRATI.
 
9.) Vse bivše Jugoslovanske oficirje, tudi one
ki so pri NOV, se mora zapreti.
 
10.)  Vse duhovnike je treba zapreti. Cerkve ostanejo zaprte.Iste
se ne sme rušiti. Represalije se sme izvajati samo na drugih cerkvenih
posestvih.
 
11.)  Vsa vojaška odposlanstva kapitalističnih držav  , ki se nahajajo pri NOV, se mora prisiliti da
odpotujejo. Vsak daljni zagovor je prepovedan.
 
12.) Vse osebe, ki se protivijo našemu osvobodilnemu boju se
mora še sedaj tajno odpeljati in predati NOV. Iste se mora LIKVIDIRATI samo v
slučaju , ako to situacija ali zunanji položaj to zahtevata.
 
13.)
Vsi meščanski časopisi ne smejo izhajati. Radioaparate
se mora takoj odvzeti.
 
14.) 
Vsi javni uradi in vse življensko važne ustanove, kakor
tudi prometna središča se morajo takoj zasesti  z oddelki NOV.
 
15.)  
Vsi ti ukrepi se morajo izvesti na dan, ki bo zato
določen.
 
16.)  
Vse LIKVIDACIJE morajo izvršiti posebni oddelki
partije.

 
Partijske organizacije na terenu in v oddelkih NOV, morajo
skrbeti za najstrožjo tajnost teh navodil. Samo najvažnejši stari čalni, funkcionarji
partije smejo vedeti za ta navodila. Samo ti so določeni za določitev krivcev.
 
Živela socialistična revolucija
 
Živio Stalin , vodja delovnega ljudstva.
 
Za CK-KPS
 
BORIS KIDRIČ
 
 
Kidrič naročil likvidacije
 
 
vir >>>
vir 2, seja Državnega zbora - odbor za obrambo, 11. junij 2013, 46. trak >>>
 

 

nazaj >>>