Predstavitev delovanja iniciative
Maribor je eno izmed mest, v katerem je bilo v času komunističnega režima veliko ulic in cest preimenovanih ali poimenovanih po osebah, krajih in dogodkih pa tudi po vojaških formacijah, ki z mestom Mariborom niso bile zgodovinsko povezane, niso ničesar prispevale k razvoju in pomenu mesta, še več, nekatere od teh oseb so po odkritjih novejše zgodovine v času po vojni za slovenski narod odigrale zelo sporno vlogo.
 
Tukaj gre predvsem za poimenovanja po politikih, revolucionarjih, nosilcih povojne ideologije na ozemlju bivše Jugoslavije, pa tudi po vojaških brigadah in bataljonih in borcih, ki niti niso delovali na ozemlju Slovenije.
 
Maribor je tudi mesto, kjer se je po več kot 25 letih od osamosvojitve večino teh imenovanj ohranilo.  Res je, da na občinski, kot tudi na državni ravni volje po preimenovanju ulic, pa tudi drugih javnih površin in objektov (trgov, mostov, ipd) ni bilo. To je posledica dejstva, da so nam tudi po osamosvojitvi vladale pretežno koalicije bliže levici. Tako so bili zakonski akti s področja imenovanj in preimenovanj ulic napisani tako, da je to kar se le da oteženo, zbirokratizirano in povezano z relativno visokimi stroški, ki bremenijo predlagatelje sprememb.
 
Tudi z župani Maribor nima sreče. Do danes se še nobeden ni zavzel za takšne spremembe, tudi mestni odloki tega ne rešujejo. Občinska komisija za imenovanje ulic je sama sebi namen in ne upravičuje svojega imena in obstoja.
 
Seveda pa ni res, da tudi Maribor ne bi imel več pomembnih in zaslužnih oseb, ki so v preteklosti s svojim delom in znanjem dale pečat temu mestu in bi bilo prav, da se spomin nanje ohrani tudi z imenom kakšne ulice ali javne površine.
 
Na tej strani želimo ponovno opozoriti na eni strani na ulice, ki po vašem in našem mnenju danes nosijo neprimerna imena in po drugi strani na osebe, kraje in dogodke, ki bi glede na kriterije za poimenovanja ulic lahko bili primerni za nova poimenovanja (kriteriji na spletni strani!).
 
Pripravili bomo lestvici najbolj neprimernih imenovanj in naj imen za nova imenovanja po vaših predlogih. Zbirali bomo tudi vaše predloge, ki pa vsebujejo tudi kratko utemeljitev. 
 
Iniciativa Mariborske ulice bo omejila svoje delovanje na področje mariborskih četrtnih in krajevnih skupnosti.
 
S svojo dejavnostjo želimo vplivati in spodbuditi spremembe na področju normativne ureditve tega področja na državni in občinski ravni, ki bi olajšale in pospešile postopke preimenovanj in uresničevanje volje prebivalcev v takšnih primerih, ko današnja imena ne ustrezajo kriterijem za nova poimenovanja ulice v mestu Maribor.
 
Tudi od Mestne občine Maribor in njenega vodstva pričakujemo, da se bosta do te problematike jasno opredelila in želje prebivalcev upoštevala ter storila vse, da bodo ovire za ustrezna poimenovanja  čimprej odpravljene.
 

nazaj >>>