Lista za Tabor
         
Predstavitev

V Listi za Tabor smo se združili vztrajni aktivni udeleženci zborov samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor. Že šesto leto na teh srečanjih spoznavamo realne probleme prebivalcev mestne četrti Tabor, predlagamo rešitve in jih tudi skušamo rešiti.


Najodmevnejša je bila tako akcija: »Tukaj je nekoč rastlo drevo«, s katero smo opozorili, da je le v mestni četrti Tabor že leta 2014 manjkalo več kot 200 dreves, na mestih, kjer so nekoč že bila. V nadaljnjih štirih letih je Tabor drevesa praviloma le izgubljal. Le z obnovo Ceste zmage smo izgubili več kot 30 dreves, tako jih danes ta primanjkljaj bliža že številki 300.


Ob našem delu in prizadevanjih ugotavljamo, da so izvoljeni predstavniki prebivalcev v MČ Tabor pri uveljavljanju volje in potreb tukajšnjih prebivalcev pasivni in neučinkoviti, kar se izraža v stanju infrastrukture, prometne ureditve in slabih pogojih za bivanje v naši mestni četrti. Seje sveta MČ Tabor so neredne, pogosto nesklepčne.


Tudi MOM v statutu ni zagotovila vseh pristojnosti mestnim četrtem, ki bi jih po Zakonu o lokalni samoupravi morala. Vztrajali bomo, da se te pristojnosti ponovno prenesejo na mestne četrti, saj le tako lahko krajani dejansko vplivajo na odločitve, ki imajo pomemben vpliv na kvaliteto življenja v posameznih četrteh in krajevnih skupnostih.


Izvoljeni predstavniki tako v svetu MČ Tabor, kot v mestnem svetu MOM pogosto odločajo v skladu s stališči političnih strank, na katerih listah so bili izvoljeni, kar pa je mnogokrat tudi proti konkretnim interesom prebivalcev mestnih četrti, ki naj bi jih zastopali. Prav zato smo se povezali v nestrankarsko listo, ki bo v MČ zastopala izključno interese prebivalcev naše mestne četrti in ne bo pri svojem delovanju vezana na politične interese strank.


Program liste smo naslonili na največkrat izražene želje in potrebe prebivalcev MČ Tabor, na zborih samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor, kot tudi v medijih ter ob osebnih srečanjih s prebivalci. Pri tem smo upoštevali zatečeno stanje, že pričete aktivnosti, načrte, ki  žal še niso realizirani, in realne možnosti, da v naslednjih štirih letih te naloge oz. projekte tudi uresničimo.

Kandidati:
DUŠAN BATIČ, 16.9.1960, MARIBOR, KOSESKEGA ULICA 44, 2000 Maribor
ANITA KAUBE, 4.7.1976, MARIBOR, CESTA ZMAGE 49, 2000 Maribor
VLADIMIR KOKOL, 12.4.1958, MARIBOR, BETNAVSKA CESTA 26B, 2000 Maribor
EVA JAKI, 6.1.1950, MARIBOR, KOSESKEGA ULICA 23, 2000 Maribor
GORAZD IVAN GUMZEJ, 16.2.1953, MARIBOR, BEOGRAJSKA ULICA 40, 2000 Maribor
MOJCA GAZVODA, 24.9.1959, MARIBOR, CESTA ZMAGE 65, 2000 Maribor
VIKTORIJA STRAŠEK, 7.2.1959, MARIBOR, FOCHEVA ULICA 15, 2000 Maribor

 
nazaj >>>